صفحه اصلی


 

همایش روز حسابدار برای هفتمین سال متوالی در تاریخ 15 آذر 1397 در دانشگاه الزهراء(س) برگزار می شود. محور اصلی این همایش «حسابداران و بخش عمومی» است. هدف از برگزاری این همایش، بررسی نتایج پژوهش­‌های انجام شده در حوزه حسابداری بخش عمومی با تأکید بر رویکرد تعهدی، سیستم‌های اطلاعاتی بخش عمومی، حسابرسی و حسابداری مدیریت در بخش عمومی، استانداردها، آموزش و تحولات بخش عمومی، می‌باشد. همچنین بهترین نحوه عمل در سازمان‌های دولتی و توفیقات و چالش‌ها، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

پوستر همایش