همایش حسابداران و بخش عمومی در 15 آذر 97 در دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد. پژوهشگران می‌توانند مقالات ارسالی خود بر اساس محورهای همایش نگارش نموده و به دبیرخانه همایش به نشانی alzahraconf@gmail.comارسال فرمایند. لازم به ذکر است که مقالات برگزیده با داوری در دو فصلنامه حسابداری دولتی چاپ خواهد شد. ساير مقالات پس از طي مراحل داوري و تاييد، در مجموعه مقالات اين همايش منتشر خواهند شد.

شیوه‌نامه نگارش مقالات

راهنمای مورداستفاده برای مقاله‌های همایش حسابداران و بخش عمومی، همان راهنمای مقالات مجله دو فصلنامه حسابداری دولتی است. لذا نویسندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر توضیحات ذیل از سایت مجله مذکور به نشانی http://gaa.journals.pnu.ac.ir/journal/authors.note نیز استفاده نمایند. دبیرخانه همایش از داوری مقالاتی که راهنمای مورداستفاده ذیل را رعایت ننموده باشند، معذور است.

تنظیمات کلی: محیط نرم‌افزاریWord 2007 به بالا و اندازه‌‌ صفحه A4

 اندازه صفحه 24 * 17 سانتی‌متر و حاشیه از بالا 3 سانتی‌متر و از پایین، چپ و راست 2.5 سانتی‌متر می‌باشد. خط نوشتاری B Nazaninبا اندازه 12 می‌باشد. خط نوشتاری سرتیترها B Nazanin بولد با اندازه 12 است. خط نوشتاری جداول B zar با سایز 8 بولد می‌باشد. عناوین جداول باید با B Mitra با سایز 12 بولد نوشته شود. همه جداول باید شماره داشته باشند به ترتیب و همچنین کلیه جداول باید مأخذ داشته باشند.

 

ساختار مقاله

1. صفحه‌‌‌‌ جلد مقاله: این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:

- عنوان کامل مقاله؛

- نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، با علامت ستاره مشخص شود)؛

- رتبه‌ علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال (به‌صورت فارسی و انگلیسی)؛

- نشانی کامل نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر؛

- نشانی پست‌ الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛

- در ذکر نام نویسنده‌ها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبه‌ علمی و محل خدمت درج شود.

 

2. صفحه اول مقاله: عنوان و چکیده‌ مقاله به زبان فارسی

- چکیده در چهار پاراگراف شامل موضوع و هدف مقاله، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش، نتیجه­گیری و اصالت و افزوده آن به دانش (درمجموع حداکثر 165 کلمه)؛

- واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه)؛

-کد طبقه‌بندی موضوعی: این کدگذاری برای طبقه‌بندی موضوعی در ادبیات اقتصادی طراحی شده است و جزئیات نحوه‌ استفاده از آن در پایگاه اینترنتیhttp://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php و همچنین فایل PDFآن در سایت مجله قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است؛

 

3. متن مقاله: باید در بردارنده بخش‌های زیر باشد:

 • مقدمه؛
 • مروری بر پیشینه؛
 • تدوین فرضیههای پژوهش؛
 • روش پژوهش (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه‌وتحلیل و مدل آزمون فرضیه­ها، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها (می­تواند در همان بخش مدل‌های آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد)، جامعه‌ آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛
 • یافتههای پژوهش (شامل: ارائه یافته‌ها، مقایسه‌ی آن با یافته‌های پژوهش‌های مذکور در پیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافته‌ها با پژوهش ها و نظریه‌ها)؛
 • نتیجهگیری (شامل: خلاصه‌ مسأله، ارائه خلاصه نتایج و نتیجه­گیری کلی و ارائه پیشنهادها بر مبنای نتایج (توصیه‌های سیاستی صرفاً در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد) و در صورت لزوم پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی با توجه به محدودیت‌های پژوهش یا چگونگی توسعه‌ پژوهش حاضر)؛
 • منابع(برای تنظیم فهرست منابع، از روش ارجاع APA(ای.پی.ای) استفاده می‌شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا می­آیند.)؛
 • چکیده انگلیسی (که باید ترجمه‌ مفهوم و روانی از چکیده‌ فارسی باشد).

 

4. ارجاعهای درون متنی: به منظور ارجاع‌های درون متنی چه نویسنده داخلی و چه خارجی باشد باید به­صورت فارسی نوشته و از روش APA(ای.پی.ای) استفاده شود؛ به این ترتیب که:

- نام خانوادگی (سال انتشار). چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود از ویرگول (،) و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به منظور جداسازی استفاده شود.

- هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره می­شود، باید اطلاعات کامل آن در فهرست منابع درج شود و به غیر از این منابع، منبع دیگری در فهرست منابع پایانی درج نشود.

 

5. نمودارها و جدول­ها: بهتر است نمودارها و جدول­ها، در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. بجای جدول از نگاره استفاده شود.

 

6. فرمولها: به صورت صحیح تایپ شود.

 

7. پینوشتها: شماره‌گذاری پی‌نوشت‌ها در متن با استفاده از حالت X2 به صورت توان روی کلمات باشد و بدون استفاده از تکنیک FootnoteیاEndNote در Wordدرج شود.

 

توجه :

 • دبیرخانه همایش از پذیرش مقاله‌هایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آن‌ها رعایت نشده باشد، معذور است.
 • دبیرخانه همایش در ویرایش مقاله‌ها و حذف برخی بخش‌ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است و مقاله‌هایی را که دریافت می‌کند، باز نمی‌گرداند.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهدة نویسنده است.
 • به‌منظور تسریع در فرایند داوری و پذیرش مقاله، از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله از ویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکته‌هایی که در این راهنما درج‌شده است، اطمینان حاصل نمایند.