راهنمای مورد استفاده برای مقاله‌های همایش حسابداران و بخش عمومی، همان راهنمای مقالات مجله دو فصلنامه علمی- پژوهشی  حسابداری دولتی است. نویسندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر قسمت راهنمای نویسندگان از سایت مجله مذکور به نشانی  http://gaa.journals.pnu.ac.ir/journal/authors.note  استفاده نمایند. دبیرخانه همایش از داوری مقالاتی که راهنمای مورد استفاده مجله مذکور را رعایت ننموده باشند، معذور است.

به استحضار می‌رساند که مقالات برگزیده همایش حسابداران و بخش عمومی با انجام داوری در دو فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری دولتی به چاپ خواهد رسید، ساير مقالات پذیرفته شده (اعم از مقالات علمی پژوهشی و ترویجی) پس از طي مراحل داوري و تاييد، در مجموعه مقالات اين همايش منتشر خواهند شد.